Hur profilprodukter skiljer sig från annan marknadsföring?

Företagare har idag oändligt många sätt att marknadsföra sina produkter och tjänster. Företag idag kan bland annat välja mellan TV- och radioreklam, tryckta reklamblad, digitala annonser och profilprodukter. Digitaliseringens utveckling har gjort att man idag skiljer på offline marketing och online marketing. Många företag gör misstaget att endast arbeta med online marketing, som på svenska vanligtvis benämns som digital marknadsföring. De flesta företag behöver en blandning av båda. Profilprodukter är ett mycket effektivt och billigt exempel på offline marketing. Det är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att nå ut till kunder.

reklam på tv

Det som skiljer profilprodukter från annan typ av marknadsföring är att mottagaren blir exponerad för budskapet vid flera tillfällen. Produkterna har en lång livslängd och varje gång mottagaren använder produkterna kommer hen att bli påmind om företaget. Därför är det viktigt att välja användbara och snyggt designade produkter som kunderna vill använda i vardagen. Ytterligare en fördel är att dessa produkter kan användas vid flera olika tillfällen, till exempel mässor, event och till anställda. Om alla produkter inte går åt vid ett tillfälle kan de sparas till nästa.

Många personer är negativt inställda till reklam, men denna inställning gäller inte för profilprodukter. Tvärtom är mottagarna positivt inställda till gratis produkter från företag. Generositet i form av användbara gåvor är alltid uppskattat och skapar intresse.