Synlighet och branding

Profilprodukter är ett av de bästa och mest effektiva sätten att nå ut till potentiella kunder. Det är ett utmärkt sätt att påkalla kundernas uppmärksamhet och säkerställa att personen ser varumärket upprepade gånger.

I grund och botten är en profilprodukt en användbar produkt som bär företagets logga och färger. Vanliga profilprodukter är till exempel pennor, tygpåsar, USB-minnen, kepsar, muggar och t-shirtar. Idag finns det ett stort utbud av olika produkter vilket gör att de kan skräddarsys efter varje företags behov. Dessa produkter representerar företaget och används framför allt i varumärkesbyggande syften. Företag kan branda sig med dessa produkter och sprida information om företaget.

Det som är unikt med profilprodukter är att mottagaren exponeras för varumärket flera gånger. Eftersom produkterna är användbara kommer mottagaren förhoppningsvis att använda produkten. Om det exempelvis rör sig om en mugg kommer personen att se varumärket varje gång hen dricker ur muggen. En användbar och designad profilprodukt kan därför ha en betydligt längre livstid än till exempel tv-reklam och digitala annonser. Därför anses dessa produkter vara en mycket kostnadseffektiv annonsering.

De flesta personer uppskattar att få presenter och gåvor. Snygga profilprodukter skapar därför glädje och positiva känslor vilket är viktigt för kundrelationerna. Nöjda kunder och positiv inställning till varumärket leder i sin tur till bättre försäljning.